0

Wat houdt het woonvoorrangrecht in dat verbonden is aan het bezit van 10.000 aandelen Care Property Invest (voor de aandelensplitsing van 24/3/2014 10 aandelen Serviceflats)?

Dit recht houdt in dat (mits het voldoen aan alle voorwaarden) de aandeelhouder de voorrang inneemt op de wachtlijst van een door hem aangeduid project van serviceflats aan een maximale dagprijs [...]

0

Wat gebeurt er met de partner als de rechthebbende van het woonvoorrangrecht naar een rusthuis verhuist of overlijdt?

De partner kan in dat geval blijven wonen in de serviceflats zelfs als zij of hij geen 75 jaar oud is.

0

Welke diensten zijn inbegrepen in de maximale dagprijs die woonvoorranggerechtigde aandeelhouders betalen?

0

Hoe wordt het woonvoorrangrecht concreet uitgeoefend?

0

Wanneer kan ik als aandeelhouder het woonvoorrangrecht uitoefenen?

0

Wat zijn de modaliteiten verbonden aan het woonvoorrangrecht?

De modaliteiten van het woonvoorrangrecht vindt u in dit document: Modaliteiten woonvoorrangrecht CP Invest. Opmerking: De aandelensplitsing goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering [...]

0

Dien ik aandelen van Care Property Invest te hebben om een serviceflat gerealiseerd door Care Property Invest (vroeger Serviceflats Invest) te kunnen bewonen?

Neen: iedereen kan zich opgeven bij de uitbater (OCMW of vzw) met verzoek opgenomen te worden op de wachtlijst waarvan de volgorde bepaald wordt door het reglement vastgesteld door de uitbater  [...]