Wat zijn de modaliteiten verbonden aan het woonvoorrangrecht?

De modaliteiten van het woonvoorrangrecht vindt u in dit document: Modaliteiten woonvoorrangrecht CP Invest.

Opmerking: De aandelensplitsing goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2014 is neutraal voor het woonvoorrangrecht. De voorwaarden om van dit woonvoorrangrecht te kunnen (blijven) genieten, zullen (mutatis mutandis) dezelfde blijven, met dien verstande dat deze modaliteiten op louter technische wijze werden aangepast ingevolge de aandelensplitsing. Zo bedraagt het aantal aandelen om na de voltooiing van de aandelensplitsing (op 24 maart 2014) van het recht op woonvoorrang te kunnen (blijven) genieten (10 aandelen vóór de aandelensplitsing), thans 10.000 aandelen.

Contact