Alternatieve projectfinanciering vanaf 1 juni 2013

Presentatie info-namiddag in PDF formaat.

Uitgifte-prospectus

Prospectus bij uitgifte in PDF formaat.

Gecoördineerde statuten

Corporate Governance

Voorkoming belangenconflicten – openbaarmaking verrichtingen

Modaliteiten Woonvoorrangrecht

Vrijstelling Successierechten

Leasingovereenkomst

OCMW leasingovereenkomst in PDF formaat.
VZW leasingovereenkomst in PDF formaat.

Contact