KAPITAALSTRUCTUUR

KAPITAALSTRUCTUUR

Aandelenverdeling op   25 juni 2020 19 juni 2020 15 januari 2020 26 juni 2019
Aantal aandelen Aantal aandelen % verhouding t.o.v. totale kapitaal op 25 juni 2020
Aantal aandelen (nominaal) Aantal aandelen (nominaal) Aantal aandelen (nominaal) Aantal aandelen (nominaal)
GEWONE AANDELEN 100% 24.110.034 21.918.213 21.645.122 20.394.746
BIJZONDERE AANDELEN 0% 0% 0 0 0
TOTAAL AANTAL AANDELEN (NOEMER) 24.110.034 21.918.213 21.645.122 20.394.746
TOTAAL AANTAL STEMRECHTEN VERBONDEN AAN DEZE AANDELEN 24.110.034 21.918.213 21.645.122 20.394.746
FRACTIEWAARDE 143.442.647,35 € 130.402.408,30 € 128.777.653,39 € 121.338.541,37 €

laatste update: 25 juni 2020

TRANSPARANTIEVERKLARINGEN

“Informatie bedoeld in (artikel 15 van de statuten), met toepassing van artikel 18  §1 van de  Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen”.

Statutaire drempel

Het maatschappelijk kapitaal van Care Property Invest (CP Invest) (de Vennootschap) wordt heden vertegenwoordigd door 24.110.034 aandelen. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of uitstaande opties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen CP Invest verleent één stemrecht op de algemene vergadering van de Vennootschap. Het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de Transparantiewet (d.i. o.a. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, bepalen de statuten van CP Invest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire kennisgevingsdrempel wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden de grens van drie procent (3%) van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, overschrijden of onderschrijden.

Ingevolge deze statutaire drempel (3%), dienen de aandeelhouders die deze statutaire drempel bereiken of overschrijden, een kennisgeving te verrichten overeenkomstig de bepalingen van de Transparantiewet en haar uitvoeringsbesluiten, ongeacht of een verwerving of overdracht heeft plaatsgevonden of niet. Deze kennisgeving dient te gebeuren binnen de tien handelsdagen na de openbaarmaking van voormelde statutaire drempel. Gelieve te noteren dat de kennisgevingsplicht tevens een permanente verplichting betreft die dient te worden vervuld telkens een wettelijke of statutaire drempel wordt bereikt, onder-, of overschreden.

Contactpersoon kennisgevingen Transparantiewetgeving:
Peter Van Heukelom, CEO – gedelegeerd bestuurder, T 32 3 222 94 94 of peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be

BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (art. 14, 1e lid Wet 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen):

Datum kennisgeving Meldende partij Download pdf
3/11/2017 KBC Asset Management Download
5/09/2017 Capfi Delen Asset Management nv Download
25/04/2017 Capfi Delen Asset Management nv Download
3/04/2017 Pensio B ofp Download

Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Care Property Invest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.

MELDINGEN PERSONEN MET LEIDINGGEVENDE VERANTWOORDELIJKHEID

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (art. 14, 1e lid Wet 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen):

Datum kennisgeving Meldende partij Soort transactie Download pdf
2020
25/08/2020 Marie-Livine Grysolle (Persoon verbonden met een lid van het bestuursorgaan) Aankoop Download
24/06/2020 Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
24/06/2020 Filip Van Zeebroeck (CFO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
24/06/2020 Valérie Jonkers (COO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
24/06/2020 Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
24/06/2020 Willy Pintens (Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
23/03/2020 Peter Van Heukelom (CEO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
23/03/2020 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
29/01/2020 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
23/01/2020 Valérie Jonkers (COO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
20/01/2020 Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
2019
02/07/2019 Willy Pintens (Gedelegeerd bestuurder) Aankoop Download
28/06/2019 Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
28/06/2019 Paul Van Gorp (Onafhankelijk Bestuurder) Aankoop Download
28/06/2019 Mark Suykens (Voorzitter raad van bestuur): Aankoop Download
28/06/2019 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
26/04/2019 Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
26/04/2019 Valérie Jonkers (COO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
23/04/2019 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
2018
14/06/2018 Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Verkoop Download
14/06/2018 Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Verkoop Download
23/04/2018 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
2017
6/12/2017 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
13/11/2017 Paul Van Gorp (Niet-uitvoerend Bestuurder): Aankoop Download
30/10/2017 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
27/10/2017 Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
27/10/2017 Willy Pintens (Gedelegeerd bestuurder) Aankoop Download
27/10/2017 Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Verkoop Download
26/10/2017 Mark Suykens (Voorzitter raad van bestuur): Aankoop Download
24/10/2017  Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Verkoop Download
24/10/2017  Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Aankoop Download
15/03/2017  Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Verkoop Download
15/03/2017  Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Aankoop Download
2015
18/06/2015 Mark Suykens (Voorzitter raad van bestuur): Aankoop Download
18/06/2015 Willy Pintens (Gedelegeerd bestuurder) Aankoop Download
Categorie Aantal
Fractiewaarde T.o.v. aantal
bijzondere aandelen
T.o.v. totaal
aantal aandelen
Bijzondere aandelen 150.000 € 892.425,00 100,00% 0,78%
Belfius Bank nv 80.000 € 475.960,00 53,33% 0,41%
BNP Paribas Fortis nv 30.000 € 178.485,00 20,00% 0,16%
KBC Bank nv 30.000 € 178.485,00 20,00% 0,16%
Bank Degroof Petercam nv 10.000 € 59.495,00 6,67% 0,05%
Gewone Aandelen 19.172.845 € 114.068.841,36   99,22%
Totaal 19.322.845 € 114.961.266,36 100,00%
Categorie (22/6/15) Aantal

Fractiewaarde T.o.v. aantal
bijzondere aandelen
T.o.v. totaal
aantal aandelen
Bijzondere aandelen 150.000 € 892.425,00 100,00% 1,14%
Belfius Bank nv 80.000 € 475.960,00 53,33% 0,61%
BNP Paribas Fortis nv 30.000 € 178.485,00 20,00% 0,23%
KBC Bank nv 30.000 € 178.485,00 20,00% 0,23%
Petercam nv 10.000 € 59.495,00 6,67% 0,07%
Gewone Aandelen 13.034.720 € 77.550.066,65   98,86%
Totaal 13.184.720 € 78.442.491,65 100,00%
Kapitaalstructuur