HISTORIEK

 • 1995 –oktober: Oprichting op 30 oktober van Serviceflats Invest nv, openbare bevak naar Belgisch recht, op initiatief van de Vlaamse Regering.
  • Doelstelling: bouw en financiering van serviceflats voor OCMW’s en sociale vzw’s.
  • Actieterrein: Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Programma: ontwerpen, bouwen en financieren van 2000 serviceflats met hoge bouwkundige en bouwtechnische kwaliteit; initiatiefnemers ontvangen subsidie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • 1996-februari: Beursintroductie op Euronext Brussels
 • 1996-juli: Persconferentie op 3 juli met presentatie van de eerste 2 projecten.
 • 2000: Toekenning van de Innovation Award op 11 juli door de Wüstenrot Stiftung in de internationale competitie omtrent “Technologie en het wonen van ouderen”, verkozen uit 139 inzendingen.
 • 2001: Incorporatie van de reserves in het kapitaal.
 • 2010 – 2012: Uitwerking laatste projectenplan 2008 – 2009. Studie en uitvoering projecten in stroomversnelling – investeringsprogramma volzet.
 • 2012: Investeringsprogramma 2000 flats zo goed als afgerond. Raad van bestuur beslist tot statutenwijziging ter voorbereiding van doorstart Serviceflats Invest.
 • 2013-augustus: Statutenwijziging ter verruiming van het doel en beleggingsbeleid van de vennootschap: vanaf nu kan de vennootschap investeren in alle woonvormen vervat in het woonzorgdecreet (woonzorg- en dienstencentra, groepen van assistentiewoningen, …) en alle woonvormen voor mensen met een beperking, en dit zowel in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in de hele Europese economische ruimte.
 • 2014-maart: Serviceflats Invest wordt Care Property Invest en bouwt voort aan de toekomst.
 • 2014-mei: Er vindt een kapitaalverhoging plaats in het kader van een keuzedividend.Aandelensplitsing: elk aandeel in de vennootschap wordt met ingang van 24 maart vertegenwoordigd door 1.000 aandelen Care Property Invest. Notering aandelen: de gewone gesplitste aandelen zijn vanaf 24 maart genoteerd en verhandelbaar op de continu-markt van Euronext Brussels.
 • 2014-november: Care Property Invest heeft sinds 25 november 2014 het statuut van een openbare reglementeerde vastgoedvennootschap (openbare GVV) naar Belgisch recht.
 • 2015-januari: Nieuw adres vanaf 12 januari 2015: Horstebaan 3 te 2900 Schoten.
 • 2015-juni: Kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht van 22 juni 2015: Care Property Invest haalt ruim € 38 miljoen.
 • 2015: Vastgoedportefeuille in volle uitbreiding dankzij de voornoemde kapitaalverhoging: eind 2015 reeds 6 nieuwe investeringen voor een totale conventionele waarde van ongeveer € 74 miljoen.
 • 2016-februari: Het aandeel viert zijn 20e verjaardag op Euronext Brussels.
 • 2016-juni: Om de ontwikkeling van de activiteiten van Care Property Invest vanuit het management optimaal te ondersteunen en de continuïteit in de Vennootschap te verzekeren, gaat De Vennootschap gaat over tot de oprichting van een directiecomité.
 • 2016-oktoberOpname van het Care Property Invest-aandeel als BEL Mid Cap in de BEL Mid-Index.
 • 2016-december: De Vennootschap wordt lid van de EPRA-organisatie in december 2016 waardoor vanaf nu de EPRA prestatie-indicatoren
  worden opgenomen in de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen.
 • 2017: De eerste projecten in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk worden verworven.
 • 2017-maart: De Vennootschap gaat in maart over tot een kapitaalverhoging in natura door de inbreng van het project in Watermaal-Bosvoorde (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De kapitaalverhoging levert circa €34 miljoen op. Hierdoor zijn er vanaf 15 maart 2017 15.028.880 volledig volstorte aandelen.
 • 2017-oktoberDe Vennootschap gaat in oktober over tot een kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht. Care Property Invest haalt meer dan € 72 miljoen bruto op. Hierdoor zijn er vanaf 27 oktober 2017 19.322.845 volledig volstorte aandelen. Op 31 december 2017 was al 128 % van dit bedrag geïnvesteerd.
 • 2018-septemberIntrede op Nederlandse markt.
 •  2019-april: De Vennootschap gaat in april over tot een kapitaalverhoging in natura door de inbreng van het project in Genval (Waals-Brabant). De kapitaalverhoging levert circa €16,4 miljoen op. Hierdoor zijn er vanaf 3 april 2019 20.086.876 volledig volstorte aandelen.
 • 2019-mei/juni: keuzedividend in mei/juni met een inschrijvingsratio van 57%. Er werden 307.870 nieuwe aandelen uitgegeven voor een totale uitgifteprijs van € 6.688.783,62
 • 2019-november: Opname in de Euronext Next 150 Index
 • 2020-mei: Er vindt een kapitaalverhoging plaats in het kader van een keuzedividend waarop 52,2% van de aandeelhouders intekent. Het eigen vermogen wordt hierdoor versterkt met € 6.970.784,32 en 21.918.213 nieuwe aandelen worden uitgegeven.
 • 2020-juni: De Vennootschap maakt met de verwerving van het nieuwbouwproject “Emera Mostoles” in Mostoles (Madrid) haar intrede op de Spaanse markt.
 • 2020-juni: Er vindt een kapitaalverhoging in geld via een versnelde private aanbieding plaats (ABB) plaats. Hierdoor werden 2.191.821 nieuwe aandelen worden uitgegeven.

 

 

Historiek
Contact