Opstalrecht

= Een tijdelijk zakelijk recht om op andermans grond een gebouw op te richten en er eigenaar van te blijven.

De initiatiefnemer is eigenaar van een perceel bouwgrond en verleent een recht van opstal (beperkt tot de omtrek van het op te richten gebouw) aan Care Property Invest gedurende 30 jaar tegen een symbolische vergoeding van 1 euro.

Bouwperiode

De uitvoeringstermijn van het geheel der bouwwerken sleutel op de deur bedraagt gemiddeld 14 kalendermaanden maar met inbegrip van de aanvraagprocedure voor de bouwvergunning bedraagt de gemiddelde termijn zo’n 2 jaar.

Erfpacht

= Een zakelijk recht om tegen betaling van een vergoeding (canon) het genot te hebben van een goed dat iemand anders toebehoort.

Na oplevering van het gebouw gaat een erfpachtperiode in van 27 jaar gedurende dewelke de initiatiefnemer het volle genot heeft van het gebouw en volledig instaat voor de uitbating ervan als zorgvoorziening.

Openbare GVV

Lexicon
Contact