WIE OF WAT IS CARE PROPERTY INVEST?

Care Property Invest is de eerste Belgische beursgenoteerde Zorgvastgoedinvesteerder (GVV) en neemt een duidelijke positie in binnen het GVV-landschap door haar specialisatie uitsluitend binnen het marktsegment van de huisvesting voor senioren én mensen met een beperking.

Doordat wij uitsluitend in zorgvastgoed investeren kunnen onze aandeelhouders genieten van een roerende voorheffing van 15%.

Meer weten over wat een GVV juist inhoudt? Klik hier

website-financielehighlights-hy2023-nl
DE GRONDSLAG VAN DE VENNOOTSCHAP

DE GRONDSLAG VAN CARE PROPERTY INVEST

De grondslag voor onze activiteiten is de zekere en vergelijkbare gunstige demografische evolutie in België en Nederland. Bekijk de onderstaande grafieken voor meer details

demografische-evolutie-be-nl-es-ie
DE ZORGVASTGOEDACTIVITEITEN ACHTER HET AANDEEL

DE ZORGVASTGOEDACTIVITEITEN VAN CARE PROPERTY INVEST

Wij investeren in kwalitatieve en aantrekkelijke zorginfrastructuur en diverse woonvormen voor senioren en mensen met een beperking (conform woonzorgdecreet). Zo investeert zij bijvoorbeeld in woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen en wooncomplexen voor mensen met een beperking.

Wij stellen op basis van een langetermijncontract (minimale duur van circa 20 jaar) het gebouw ter beschikking van de zorgexploitant met een huur-of erfpachtvergoeding als tegenprestatie.

De zorgexploitant kan bij Care Property Invest kiezen voor de volgende formules, aangepast aan eigen noden en wensen :

 • Volledig nieuw project ontwerpen en bouwen (Design – Build – Finance – (Maintain) -Formule)
  Care Property Invest staat in voor de volledige projectontwikkeling, van architectuur, samenwerking met aannemers, projectrealisatie en –opvolging tot en met de financiering van het project.
 • Herfinanciering van bestaande gebouwen of gebouwen die in ontwikkeling zijn
  Bestaande gebouwen kunnen via een recht van erfpacht, recht van opstal of gewoon door een acquisitie doorgeschoven worden naar Care Property Invest.
 • Oplossing volledig maat op maat van de zorgexploitant 

Samen zoeken naar de perfecte oplossing voor uw zorgvastgoed ? neem contact met ons op!

STRATEGIE

STRATEGIE

De strategie van de Vennootschap berust op:

Vastgoedstrategie:

 • Vastgoedportefeuille bestaat uit 100%zorgvastgoed waardoor aandeelhouders slechts 15% roerende voorheffing betalen
 • Risicospreiding portefeuille: gebalanceerde geografische spreiding, diversificatie operatoren.
 • Private en publieke samenwerkingen.
 • Nieuwe  geografische kernmarkten binnen de EER.
 • “buy and hold”: aanhouden van vastgoed op lange termijn.

Financiële Strategie:

 • Voortdurende dialoog  met de zorgsector, de overheid, investeerders, kredietverstrekkers en alle stakeholders in het algemeen.
 • Gunstige financiering door  eigen en vreemde middelen.
 • Diversificatie vreemde middelen en schuldgraad van maximaal 55% wordt beoogd, met een goed indekkingspercentage van de schulden.
 • Door het continu verder uitbouwen van de schaalgrootte, streeft de Vennootschap steeds naar een competitieve verdeling van schulden en kapitaalkosten en een verbetering van haar operationele marge.
 • Door het afsluiten van erfpacht- en huurovereenkomsten op lange termijn creëert de Vennootschap cashflows op lange termijn. Door het triple net karakter van deze overeenkomsten met solide operatoren en de overdracht van het leegstandsrisico naar de operator (behoudens de investering te Gullegem) slaagt de Vennootschap erin een laag risicoprofiel te handhaven.

Care Property Invest werkt verder aan de uitbouw van haar zorgvuldig samengestelde zorgvastgoedportefeuille zodat haar aandeelhouders verder kunnen genieten van een solide en stabiel dividendrendement. Het is de ambitie van Care Property Invest om dé referentie (toonaangevend) te zijn in haar markt en een accelererende groei te realiseren.

DOELGROEPEN VAN ONZE ZORGVASTGOEDACTIVITEITEN

DOELGROEPEN VAN ONZE ZORGVASTGOEDACTIVITEITEN

 • Publieke operatoren (OCMW’s en vzw’s)
 • Private operatoren
bottom_img_phone_1
Contact