Wanneer kan ik als aandeelhouder het woonvoorrangrecht uitoefenen?

  • vanaf 1/1/2005 t/m 31/12/2020
  • per 10.000 aandelen Care Property Invest (1)
  • de 10.000 aandelen moeten minimaal 5 jaren in eigendom zijn en gedurende verblijf in eigendom blijven
  • 75 jaar zijn

De modaliteiten van het woonvoorrangrecht vindt u hier:
Modaliteiten Woonvoorrangrecht

(1) De voorwaarden om van dit woonvoorrangrecht te kunnen (blijven) genieten, zullen (mutatis mutandis) dezelfde blijven, met dien verstande dat deze modaliteiten op louter technische wijze zullen worden aangepast ingevolge de aandelensplitsing. Zo zal het relevante aantal aandelen om na de aandelensplitsing van het recht op woonvoorrang te kunnen (blijven) genieten (10 aandelen vóór de aandelensplitsing), 10.000 aandelen bedragen, om zodoende de splitsingsratio te reflecteren. (De buitengewone algemene vergadering keurde op 19 maart 2014 de aandelensplitsing goed.  Meer info met betrekking tot de aandelensplitsing vindt u in het document “Informatiebulletin” en in de rubriek Investeren – Algemene Vergadering – BAV 19.03.2014.)

Contact