0

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van vrijstelling van successierechten?

De houder van de aandelen moet in het bezit zijn gekomen van de aandelen uiterlijk in het jaar 2005. De aandelen moeten op datum van het overlijden minimaal 5 jaar eigendom zijn van de houder. Op [...]

0

Attest af te leveren door de bankinstelling voor de vrijstelling successierechten

Een attest dient door de bankinstelling opgemaakt te worden op een wijze die conform is aan artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 3 mei 1995 tot regeling van de vrijstelling [...]