0

Dien ik de ontvangen dividenden van het aandeel Care Property Invest fiscaal aan te geven als roerende inkomsten?

Neen, aangezien de inhouding roerende voorheffing op dividenden toegekend na 1 januari 2013 bevrijdend is, zijn de aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen er niet toe gehouden [...]

0

Fiscaal voordelig tarief?

De dividenden van Care Property Invest zijn onderworpen aan 15% roerende voorheffing, in tegenstelling tot het reguliere tarief van 30%.