Dien ik de ontvangen dividenden van het aandeel Care Property Invest fiscaal aan te geven als roerende inkomsten?

Neen, aangezien de inhouding roerende voorheffing op dividenden toegekend na 1 januari 2013 bevrijdend is, zijn de aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen er niet toe gehouden deze inkomsten te vermelden in hun jaarlijkse aangifte.

Contact