Wat is er gebeurd met mijn Serviceflats Invest aandeel?

Elk aandeel “Serviceflats Invest” werd vanaf 24 maart 2014 automatisch vertegenwoordigd door 1000 aandelen “Care Property Invest”.
Op 19 maart 2014 heeft de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, naast de naamswijziging in Care Property Invest, ook de splitsing goedgekeurd van één aandeel in duizend (1.000) aandelen.

Elk aandeel in de Vennootschap, coupon nr. 18 aangehecht, werd met ingang van 24 maart 2014  vertegenwoordigd door 1.000 aandelen Care Property Invest, met coupon nr. 1 aangehecht (op 24/3/2014: 10.210.000 (gesplitste) aandelen. De gesplitste aandelen behouden dezelfde rechten als voordien, zij het per gesplitst aandeel a rato van 1/1.000ste ervan. De aandelensplitsing is bijgevolg volledig neutraal, en de positie van de aandeelhouders zal geenszins worden verwaterd. De aandelensplitsing bevorderde de liquiditeit van het aandeel, evenals de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid ervan (in het bijzonder voor de particuliere aandeelhouder), wat in het belang wordt geacht van de vennootschap en haar aandeelhouders.

Voor meer informatie: Algemene Vergadering.

Contact