Voortzetting van het terugkoopprogramma van eigen aandelen

Care Property Invest NV kondigt aan dat de raad van bestuur de goedkeuring heeft gegeven tot de voortzetting van het terugkoopprogramma van eigen aandelen voor een totaalbedrag van maximaal € 52.500 ter verwerving van maximaal 1.500 aandelen, binnen de grenzen van de machtiging tot inkoop eigen aandelen verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 16 mei 2018.

De link naar het volledige persbericht vindt u hieronder:

Persbericht in pdf

Contact