Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders 2022 

Aankondiging
Care Property Invest (de “Vennootschap” of “CP Invest”) meldt de oproeping tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van woensdag 25 mei 2022 om 11 uur (“GAV” of “Vergadering”).

Documenten m.b.t de GAV 2022
De link naar de volledige oproeping en alle verdere informatie over deze gewone algemene vergadering vindt u op de website
https://staging.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/

Opvolging GAV 2022
Notulen
Zoals gebruikelijk worden de notulen na de GAV 2022 beschikbaar gesteld op onze website.
https://staging.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/

Dividend
Wij zetten de belangen van onze aandeelhouders steeds voorop. En één van die belangen is natuurlijk het dividend dat zij ontvangen. Graag zetten wij onze standvastige historiek qua dividenduitkeringen voort. Zoals reeds aangegeven in eerdere communicatie, zal de raad van bestuur van Care Property Invest aan de gewone algemene vergadering van 25 mei 2022 voorstellen om een totaal brutodividend uit te keren voor de aandelen met coupon nrs. 14 en 15 van € 0,87 per aandeel (netto: € 0,74 per aandeel) .

Dividend per aandeel Bruto Netto
Aandelen met coupon nr.14 € 0,7461 € 0,6342
Aandelen met coupon nr.15 € 0,1239 € 0,1053
Totaal aandelen met coupon nr. 14 en 15 € 0,87 € 0,74
Care Property Invest wenst al haar aandeelhouders op die manier dan ook te bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen.
Contact