Persbericht: Voorstel tot wijziging van het statuut in een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap.

Door evoluties in de Belgische wetgeving (met name de omzetting van de Alternatieve investeringsfondsmanagers, of afgekort AIFM–Richtlijn in Belgisch recht) inzake bevaks zal Care Property Invest moeten kiezen tussen enerzijds het behoud van het statuut van bevak, met de toepassing van de bijkomende regels uit de AIFM–wet of anderzijds het aannemen van het statuut van Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (hierna GVV).

Care Property Invest is voornemens om het statuut van GVV aan te nemen en verkreeg hiervoor op 1 oktober 2014 haar vergunning van de FSMA, zodat deze verandering van statuut in een volgende stap moet voorgelegd worden aan de buitengewone algemene vergadering.

Care Property Invest is van oordeel dat deze statutenwijziging in het belang is van de vennootschap. Enerzijds omdat het GVV–statuut Care Property Invest de mogelijkheid biedt om zich te positioneren als REIT (Real Estate Investment Fund) en op die wijze haar zichtbaarheid en begrip voor internationale beleggers te verbeteren en anderzijds om te vermijden dat zij als AIFM een verzwaring van de operationele infrastructuur dient door te voeren en bijkomende regelgeving van toepassing wordt, zodat de operationele en financiële kost aanzienlijk zou stijgen.

Care Property Invest is dan ook van oordeel dat het GVV–statuut als kader in economisch en juridisch opzicht beter is afgestemd op de economische werkelijkheid en de hoedanigheid van de vennootschap als operationeel en commercieel vastgoedbedrijf.

Meer informatie vindt u hier: Persbericht: Voorstel tot wijziging van het statuut in een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap.

De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 6-11-2014 en alle verdere informatie vindt u hier.

Contact