Persbericht: Verslag van de gewone algemene vergadering van 18 mei 2016

Alle voorstellen op de agenda van de Gewone Algemene Vergadering gehouden op woensdag 18 mei 2016 om 11 uur werden goedgekeurd.

Notulen van de algemene vergadering

 

Contact