Persbericht: Jaarresultaten Care Property Invest 2016

Schoten, België – 9 maart 2017
Gereglementeerde informatie – Publicatie voor beurstijd- 07u40
Care Property Invest wenst u de op de hoogte stellen van de resultaten voor het boekjaar 2016 van de Vennootschap in afwachting van de publicatie van het volledige jaarlijks financieel verslag 2016 op 30 maart 2017. Hieronder vindt u een link naar het persbericht met daarin een duidelijke toelichting van de verwezenlijkingen van de Vennootschap tijdens en na het afgelopen boekjaar, 2016.

Persbericht

Contact