Care Property Invest tekent een akkoord voor de herontwikkeling van een woonzorgcentrum in Barcelona (ES)

Contact