Oproeping voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders 2023 

Aankondiging
Care Property Invest (de “Vennootschap” of “CP Invest”) meldt de oproeping tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van woensdag 31 mei 2023 om 11 uur (“GAV” of “Vergadering”).

Documenten m.b.t de GAV 2023
De link naar de volledige oproeping en alle verdere informatie over deze gewone algemene vergadering vindt u op de website https://staging.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/

Opvolging GAV 2023
Notulen
Zoals gebruikelijk worden de notulen na de GAV 2023 beschikbaar gesteld op onze website.
https://staging.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/

Dividend
Wij zetten de belangen van onze aandeelhouders steeds voorop. En één van die belangen is natuurlijk het dividend dat zij ontvangen. Graag zetten wij onze standvastige historiek qua dividenduitkeringen voort. Zoals reeds aangegeven in eerdere communicatie, zal de raad van bestuur van Care Property Invest aan de gewone algemene vergadering van 31 mei 2023 voorstellen om een totaal brutodividend uit te keren voor de aandelen van € 1,00 per aandeel (netto: € 0,85 per aandeel).

Care Property Invest wenst al haar aandeelhouders op die manier dan ook te bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen.
Contact