Oproeping tweede Buitengewone Algemene Vergadering op 22 juni 2016

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 2 juni 2016 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders opnieuw uitgenodigd deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op 22 juni 2016 om 15 uur op de maatschappelijke zetel.
Deze BAV heeft tot doel de statuten van de Vennootschap te wijzigen, om de invoering van een directiecomité mogelijk te maken.
Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering 22 juni 2016
Alle verdere informatie vindt u hier terug.

Contact