Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 december 2019 om 10 uur.

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 29 november 2019 het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, worden de aandeelhouders, bestuurders en commissaris van Care Property Invest NV hierbij opnieuw uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal worden gehouden op woensdag 18 december 2019 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De link naar de oproeping vindt u hieronder:

Oproeping in pdf

Alle verdere informatie over deze Buitengewone Algemene Vergadering vindt u hier: www.carepropertyinvest.be

Contact