Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders II

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering (“BAV I”) van 27 april 2018 het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, worden de aandeelhouders, bestuurders en commissaris van Care Property Invest NV hierbij opnieuw uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (de “BAV II”) bij te wonen.

De link naar de volledige oproeping vindt u hieronder:

Oproeping in pdf

Contact