Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering op 2 juni 2016

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV I) die zal gehouden worden op 2 juni 2016 om 11 uur op de maatschappelijke zetel en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt op BAV I, een tweede Buitengewone Algemene Vergadering op 22 juni 2016 om 15 uur.
Deze BAV heeft tot doel de statuten van de Vennootschap te wijzigen, om de invoering van een directiecomité mogelijk te maken.
Alle verdere informatie vindt u hier terug.

Contact