Oproeping Bijzondere Algemene Vergadering – 30 oktober 2015 om 11 uur

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering die zal gehouden worden op vrijdag 30 oktober 2015 om 11 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Horstebaan 3 te 2900 Schoten (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, een tweede bijzondere algemene vergadering  op 18 november 2015 om 15 uur).

Oproeping (pdf).

Alle verdere info: Algemene Vergadering

Contact