Openbare aanbieding tot inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht 

De link naar de pagina waarop zich het volledige persbericht vindt u hieronder (zie onder titel “persberichten”):

Persbericht

Contact