Informatie over de in artikelen 7:130 en 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) bedoelde rechten van de aandeelhouders

Rechten van de aandeelhouders
Contact