0

Worden er subsidies toegekend door de Vlaamse Gemeenschap?

Het OCMW of de vzw die met de vennootschap een project van serviceflats liet oprichten binnen het investeringsprogramma van 2000 flats (initiële portefeuille), ontvangt daardoor vanwege de [...]

0

Hoe kwam de samenwerking met de zorgverleners (OCMW of vzw) binnen het investeringsprogramma van 2000 flats tot stand?

Binnen het investeringsprogramma van 2000 flats, dat nu is afgerond, werden projecten van serviceflats opgericht voor OCMW’s en sociale vzw’s waarbij de samenwerking met de vennootschap werd [...]