Care Property Invest kondigt de inkoop van eigen aandelen aan

Care Property Invest NV kondigt aan dat de raad van bestuur heeft besloten om een terugkoopprogramma van eigen aandelen te starten voor een totaalbedrag van maximaal 180.000 euro ter verwerving van maximaal 7.500 aandelen en dit binnen de grenzen van de (hernieuwde) machtiging tot inkoop eigen aandelen, zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 15 juni 2020.

 

Contact