Buitengewone Algemene Vergadering op 28 februari 2014 – Oproeping

De aandeelhouders worden uitgenodigd de buitengewone algemene vergadering bij te wonen op 28 februari 2014 om 11 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (BAV I).  In geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt op BAV I, zal een tweede buitengewone algemene vergadering op 19 maart 2014 om 11 uur worden samengeroepen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met mutatis mutandis dezelfde dagorde. Het volledige oproepingsbericht, met agenda en voorstellen tot besluit en alle andere relevante informatie is beschikbaar op deze pagina.

Contact