Buitengewone Algemene Vergadering op 19 maart 2014 – Oproeping

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 28/2/14 het vereiste quorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders opnieuw uitgenodigd de buitengewone algemene vergadering bij te wonen op 19 maart 2014 om 11 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Het volledige oproepingsbericht, met agenda en voorstellen tot besluit en alle andere relevante informatie is beschikbaar op deze pagina.

Contact