Buitengewone Algemene Vergadering 26.06.13

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 7/6/13 het vereiste quorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders opnieuw uitgenodigd de buitengewone algemene vergadering bij te wonen op 26 juni 2013 om 15 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Deze tweede buitengewone algemene vergadering heeft, mutatis mutandis, dezelfde dagorde als bovenvermelde buitengewone algemene vergadering van 7/6/13. Alle informatie is beschikbaar op deze pagina

Contact