Algemene Vergadering d.d. 15.05.2013 – Oproeping – Jaarlijks financieel verslag 2012

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering in het Osterriethhuis, Meir 85 te 2000 Antwerpen, op woensdag 15 mei 2013 om 11 uur. Het oproepingsbericht met agenda en volmachtformulier, evenals het jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2012 en alle andere relevante informatie werden aan de website toegevoegd en zijn te bekijken op deze pagina.

Contact