Akkoord inzake de verwerving van een wooncomplex voor personen met een beperking (M.A.S.) in Stembert (BE)

Care Property Invest meldt het akkoord onder opschortende voorwaarden voor de verwerving van het te ontwikkelen wooncomplex voor personen met een beperking (hier meerbepaald een M.A.S. of voluit Maison d’Accueil Spécialisée) “La Lucine” in Stembert.

De link naar het volledige persbericht vindt u hieronder:

Persbericht in pdf

Contact