“Informatie bedoeld in (artikel 15 van de statuten), met toepassing van artikel 18  §1 van de  Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen”

TRANSPARANTIEWETGEVING (update 15 januari 2020)
Totaal kapitaal: € 128.777.653,39
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten, die elk recht geven op 1 stem: 21.645.122 aandelen
Totaal aantal stemrechten: 21.645.122
TRANSPARANTIEWETGEVING (update 26 juni 2019)
Totaal kapitaal: 121.338.541,37 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten, die elk recht geven op 1 stem: 20.394.746 aandelen
Totaal aantal stemrechten: 20.394.746
TRANSPARANTIEWETGEVING (update 3 april 2019)
Totaal kapitaal: 119.506.868,80 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten, die elk recht geven op 1 stem: 20.086.876 aandelen
Totaal aantal stemrechten: 20.086.876
TRANSPARANTIEWETGEVING (update 27 juni 2018)
Totaal kapitaal: 114.961.266,36 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten, die elk recht geven op 1 stem: 19.322.845 aandelen
Totaal aantal stemrechten: 19.322.845
TRANSPARANTIEWETGEVING (22 juni 2015)
Totaal kapitaal: 78.442.491,65 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 13.184.720 aandelen
Totaal aantal stemrechten: 13.184.720
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: 13.034.720
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem: 150.000

Statutaire drempel

Het maatschappelijk kapitaal van Care Property Invest (CP Invest) (de Vennootschap) wordt heden vertegenwoordigd door 21.645.122 aandelen. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of uitstaande opties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen CP Invest verleent één stemrecht op de algemene vergadering van de Vennootschap. Het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de Transparantiewet (d.i. o.a. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, bepalen de statuten van CP Invest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire kennisgevingsdrempel wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden de grens van drie procent (3%) van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, overschrijden of onderschrijden.

Ingevolge deze statutaire drempel (3%), dienen de aandeelhouders die deze statutaire drempel bereiken of overschrijden, een kennisgeving te verrichten overeenkomstig de bepalingen van de Transparantiewet en haar uitvoeringsbesluiten, ongeacht of een verwerving of overdracht heeft plaatsgevonden of niet. Deze kennisgeving dient te gebeuren binnen de tien handelsdagen na de openbaarmaking van voormelde statutaire drempel. Gelieve te noteren dat de kennisgevingsplicht tevens een permanente verplichting betreft die dient te worden vervuld telkens een wettelijke of statutaire drempel wordt bereikt, onder-, of overschreden.

Contactpersoon kennisgevingen Transparantiewetgeving:
Peter Van Heukelom, algemeen directeur – gedelegeerd bestuurder, T 32 3 222 94 94 of peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be

Statutaire drempel (laatste update: 27 juni 2018)

Het maatschappelijk kapitaal van Care Property Invest (CP Invest) (de vennootschap) wordt heden vertegenwoordigd door 19.322.845 aandelen. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of uitstaande opties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen CP Invest verleent één stemrecht op de algemene vergadering van de Vennootschap. Het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de Transparantiewet (d.i. o.a. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, bepalen de statuten van CP Invest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire kennisgevingsdrempel wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden de grens van drie procent (3%) van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, overschrijden of onderschrijden.

Ingevolge deze statutaire drempel (3%), dienen de aandeelhouders die deze statutaire drempel bereiken of overschrijden, een kennisgeving te verrichten overeenkomstig de bepalingen van de Transparantiewet en haar uitvoeringsbesluiten, ongeacht of een verwerving of overdracht heeft plaatsgevonden of niet. Deze kennisgeving dient te gebeuren binnen de tien handelsdagen na de openbaarmaking van voormelde statutaire drempel. Gelieve te noteren dat de kennisgevingsplicht tevens een permanente verplichting betreft die dient te worden vervuld telkens een wettelijke of statutaire drempel wordt bereikt, onder-, of overschreden.

Contactpersoon kennisgevingen Transparantiewetgeving:
Peter Van Heukelom, algemeen directeur – gedelegeerd bestuurder, T 32 3 222 94 94 of peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be

Statutaire drempel (laatste update: 22.06.2015)

Het maatschappelijk kapitaal van Care Property Invest (CP Invest) (de vennootschap) wordt heden vertegenwoordigd door 13.184.720 aandelen, waarvan 13.034.720 gewone aandelen en 150.000 bijzondere aandelen. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of uitstaande opties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen CP Invest verleent één stemrecht op de algemene vergadering van de Vennootschap. Het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de Transparantiewet (d.i. o.a. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, bepalen de statuten van CP Invest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire kennisgevingsdrempel wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden de grens van drie procent (3%) van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, overschrijden of onderschrijden.

Ingevolge deze statutaire drempel (3%), dienen de aandeelhouders die deze statutaire drempel bereiken of overschrijden, een kennisgeving te verrichten overeenkomstig de bepalingen van de Transparantiewet en haar uitvoeringsbesluiten, ongeacht of een verwerving of overdracht heeft plaatsgevonden of niet. Deze kennisgeving dient te gebeuren binnen de tien handelsdagen na de openbaarmaking van voormelde statutaire drempel. Gelieve te noteren dat de kennisgevingsplicht tevens een permanente verplichting betreft die dient te worden vervuld telkens een wettelijke of statutaire drempel wordt bereikt, onder-, of overschreden.

Contactpersoon kennisgevingen Transparantiewetgeving:
Peter Van Heukelom, algemeen directeur – gedelegeerd bestuurder, T 32 3 222 94 94 of peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be

Meldingen door personen met leidinggevende verantwoordelijkheid:

2020
Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité): 29/01/2020 (aankoop)
Valérie Jonkers (COO-Lid van het Directiecomité): 23/01/2020 (aankoop)
Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder): 20/01/2020 (aankoop)

2019
Willy Pintens (Gedelegeerd bestuurder): 02/07/2019 (aankoop)
Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder): 28/06/2019 (aankoop)
Paul Van Gorp (Onafhankelijk Bestuurder): 28/06/2019 (aankoop)
Mark Suykens (Voorzitter raad van bestuur): 28/06/2019 (aankoop)
Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité): 28/06/2019 (aankoop)
Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder): 26/04/2019 (aankoop)
Valérie Jonkers (COO-Lid van het Directiecomité): 26/04/2019 (aankoop)
Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité): 26/04/2019 (aankoop)

2018
Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder): 14/06/2018 (verkoop)
Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder): 14/06/2018 (verkoop)
Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité): 23/04/2018 (aankoop)

2017
Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité): 06/12/2017 (aankoop)
Paul Van Gorp (Bestuurder): 13/11/2017 (aankoop)
Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité): 30/10/2017 (aankoop)
Peter Van Heukelom (Gedelegeerd bestuurder): 27/10/2017 (aankoop)
Willy Pintens (Gedelegeerd bestuurder): 27/10/2017 (aankoop)
Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder): 27/10/2017 (verkoop)
Mark Suykens (Voorzitter): 26/10/2017 (aankoop)
Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder): 25/04/2017 (verkoop) / 25/04/2017 (aankoop)
Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder): 15/03/2017 (aankoop) / 15/03/2017 (verkoop)

2015
Mark Suykens (Voorzitter): 18/06/2015
Willy Pintens (Gedelegeerd bestuurder): 22/06/2015

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (art. 14, 1e lid Wet 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen):
KBC Asset Management- Kennisgeving 3/11/2017
Capfi Delen Asset Management nv- Kennisgeving 5/9/2017
Capfi Delen Asset Management nv- Kennisgeving 25/4/2017

Pensio B ofp – Kennisgeving 3/4/2017

Transparantiewetgeving